Master's Wisdom | 一天之中最寶貴的時間

215 lượt xem

Cám ơn! Hãy chia sẻ với bạn bè!

URL

Bạn không thích Video này. Cám ơn đã đánh giá!

Sorry, only registred users can create playlists.

URL

The Sky

trong

Giới thiệu

Video-0766 打禪的目的要單純
Download at: http://edenrules.com
-----

摘錄自本片清海無上師的精采開示:

我們過著毫無意義的生活,身處黑暗之中,卑微而低下,身為人類不應遭受如此待遇,懂嗎?因此我們必須尋回人類應有的權利,恢復自己的榮耀、力量與智慧。

打坐的時間是我們……集中注意力,為自己尋找內在珍寶的時間,也為了長養自己的身體和心靈……一天之中最寶貴的時間,就是打坐的時候。

生活中的一切,無論好與不好,都是我們自己造出來的,如果我們認為好,頭腦會聽信:「對,這是好的!」如果我們認為不好,頭腦就會相信:「沒錯,這個不好!」因此,我們是自己的老師,要不然還有誰是呢?

你們必須記得自己偉大的自性,記得自己的目的,那就是要回歸自己高貴的本質,別讓頭腦欺騙你們,不要被外面的世界所誘惑而東奔西跑,浪費自己的時間。