[On-Air] KBS World 24

3,286,027 lượt xem

Cám ơn! Hãy chia sẻ với bạn bè!

URL

Bạn không thích Video này. Cám ơn đã đánh giá!

Sorry, only registred users can create playlists.

URL

Giới thiệu

700만 해외동포와 함께 하는 KBS World 24!!!

이제 해외에서도 KBS의 실시간 뉴스를 고화질의 KBS World 24채널로 시청하실 수 있습니다.

KBS World 24 채널은 KBS1, KBS2TV에서 선별된 뉴스, 다큐멘터리 프로그램들로 편성되는 고품격 뉴스 채널로 국내외 시청자들에게 빠르고 정확한 뉴스를 전해드립니다.

KBS World 24의 자세한 채널 편성정보는http://www.kbs.co.kr/schedule/schedule_channel.html?channel=81 에서 확인하세요.

또한 KBS World 공식 YouTube 채널을 구독하시면 더 많은 콘텐츠를 즐길 수 있습니다.
YouTube: http://www.youtube.com/kbsworld

관련 website
KBS News Homepage : http://news.kbs.co.kr/common/NewsMain.html
KBS Homepage : http://www.kbs.co.kr/
KBS World Homepage : http://kbsworld.kbs.co.kr/
-------------------------------------------------
KBS World 24 is KBS’s 24-hour/7 days news channel for overseas Koreans. Differentiated from KBS World, it is all-news channel that brings you the latest news from Korea. You can now easily watch KBS news/current affair programs, including KBS News 9 and high-quality documentaries from abroad

TV Schedule: http://www.kbs.co.kr/schedule/schedule_channel.html?channel=81

Subscribe KBS World Official YouTube: http://www.youtube.com/kbsworld